Програма FiHealth Застраховане

Можете да подобрите условията на работа във вашата фирма като изберете медицинско застраховане във FiHealth.

Програма FiHealth Застраховане : Какво получавате с медицинско застраховане във FiHealth?

 • извършване на ежегодни качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания;
 • последваща помощ, уточняване на диагноза и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи;
 • директен и бърз достъп до лекари специалисти и лечебни заведения;
 • извършване на изследвания без ограничения и специални направления;
 • ползване услугите на мобилна медицинска лаборатория и специализиран екип, които могат да посетят пациента в дома му при спешни случаи;
 • директно записване по телефона на часове за прегледи и изследвания на територията на цялата страна със съдействието на координаторите на FiHealth Застраховане;
 • ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение в извънболничната и болничната медицинска помощ до решаване на дадения здравословен проблем.

Какви са предимствата за Вашия бизнес?

Ползването на допълнително доброволното здравно осигуряване ще помогне на бизнеса Ви като:

 • спестявате време – съкращава се времето за решаване на здравните проблеми на Вашите служители и се намаляват прекъсванията на работния процес; навременната диагностика и лечение на заболяванията скъсява дните за ползване на отпуски по болест;
 • спестявате средства – грижейки се за здравето на Вашите служители, Вие спестявате средства от изплащане на болнични листове и прекъсвания на работния процес поради заболяване на персонала;
 • осъществявате контрол – при взаимодействието със FiHealth Застраховане и контрола, който се осъществява от него спрямо лечебните заведения, се минимизира злоупотребата с болнични листове и други медицински документи;
 • ползвате допълнителни данъчни преференции – вноските за допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя, съгласно чл. 208 от ЗКПО, в размер до 60 лв. месечно за осигурен работник ли служител, се определят като разход на фирмата, неподлежащ на данъчно облагане;
 • имате по-здрави и по-доволни служители – създаването на благоприятна работна среда и провеждането на социална политика към Вашите служители може да се превърне във Ваше конкурентно предимство на пазара на труда, както и да увеличи лоялността и мотивацията на Вашите служители.

 

За връзка с нас

Адрес:

кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2
(до зала Христо Ботев)

София 1700

Телефони за контакт:

тел.: 02 / 445 6664

факс: 02 / 445 6665

e-mail: fihealth@fihealth.bg

Моята FiHealth

 • Проверка на Осигурителна Застрахователна партида
 • Статут на молба за възстановяване на разходи
 • Достъп до лично здравно досие

Посетете my.fihealth.bg

Общи условия за доброволно здравно осигуряване

Запознайте се с документа

Проверка на здравноосигурителен статус

Можете да направите справка за Вашия здравноосигурителен статус .