Структура

Ръководство на "Здравноосигурителна каса FiHealth" АД:

Съвет на Директорите:

г-н Евгени Луканов - Председател

г-н Йордан Скорчев

д-р Светозар Айладънов

Изпълнителен директор:

д-р Светозар Айладънов