Д-р Димитър Андонов - кардиолог

Д-р Андонов завършва медицина през 1984 год.във ВМИ-град Пловдив. Придобива специалност Вътрешни болести през 1992 год. и Кардиология-през 1996 год. През последнипте 21 години работи в Многопрофилна транспортна болница-Пловдив последователно като завеждащ Отделение по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания и Завеждащ Отделение по интензивно лечение.През последните две години е Заместник директор по лечебно -диагностичната дейност.Извършва Ехокардиография-на експертно ниво, Велоергометричен тест,24часово/Холтер мониториране на АН и ЕКГ.Член е на Дружеството на кардиолозите в България и Европейската дружество по ултразвук

За контакти:
0887 186 995 и 0898 320 130

Д-р Васил Маринов - офталмолог

Д-р Васил Маринов е завършил Медицински университет Пловдив, като притежава награда "Златен Хипократ" за отличен успех по "Медицина". През 2009 г. придобива специалност по офталмология. Д-р Маринов е редовен докторант в Клиника по очни болести, Медицински университет - Пловдив. Посещавал е различни курсове за професионална квалификация в България и чужбина. Научните му интереси включват детска офталмология, ретинопатия на недоносените, кататракта, глаукома.

Д-р Маринов е завършил Английска гимназия в Пловдив. Освен английски език владее писмено и говоримо руски език.

За контакти:
GSM: 0887 905918

Приемно време:
понеделник и сряда: 14:00 - 18:00 ч.

Д-р Мария Арменкова-Консулова - офталмолог

Д-р Арменкова завършва висше образование, специалност "Медицина" във ВМИ, Пловдив през 1981 г.

По разпределение работи в ХЕИ - Пазарджик, сектор "Трудова медицина", след което с конкурс е назначена в ХЕИ - Пловдив, сектор "Трудова медицина".

В този период от време работи по заместване като преподавател във ВМИ, Пловдив дисциплина "Хигиена".

През 1984 – 1985 г. след конкурс по "Очни болести" е назначена в Окръжна болница, Пловдив, където работи в консултативен очен кабинет и Очно отделение до 2002 г.

През 2003 г. преминава на работа в ДКЦ, Пловдив. От 2007 г. работи в МЦ "Козма и Дамян" ООД, гр. Пловдив, където наред с дейността си на консултант в приемен очен кабинет изпълнява и управленско-административна дейност.

В МА, София придобива специалност "Очни болести". Има следните курсове за следдипломна квалификация:

  • курс по страбология към Катедрата по офталмология
  • курс по тумори на клепачите и епибулбарни тумори, пластика на клепачите и оперативно лечение
  • курс по ехография в Очна клиника, Пловдив
  • курс по пластична хирургия в Клиниката по пластична и краниофазиална хирургия
  • курс по аблация на ретината

През 2010 – 2011 г. завършва успешно обучението си по "Здравен мениджмънт" – ФОЗ, Пловдив.

Д-р Арменкова-Консулова ползва руски и немски език.

За контакти:
GSM: 0888 518923

Приемно време:
вторник и четвъртък - 8:30 до 12:30 ч.
на четни дати в петък - 8:30 до 12:30 ч.

Д-р Иван Йонов - хирург

Д-р Иван Йонов е завършил "Медицина" в Медицинска академия, гр. Пловдив. Има придобита специалност по "Хирургия", както и допълнителна специализация по жлъчно чернодробна хирургия и абдоминална ултразвукова диагностика.

Преди да се присъедини към екипа на Медицински център FiHealth, гр. Пловдив, работи като хирург в МБАЛ "Свети Пантелеймон" - хирургично отделение, гр. Пловдив, Първа градска болница, III-та хирургична клиника, гр. Пловдив, Окръжна болница, гр. Хасково и хирургично отделение, гр. Димитровград.

За контакти:
GSM: 0888 461278

Приемно време:
вторник и четвъртък: 8:00-13:00 ч.

Д-р Петя Чаталбашева - кардиолог

Д-р Петя Чаталбашева е завършила "Медицина" в Медицински университет. Има придобити специалности по "Вътрешни болести" и по "Кардиология".

Работила е три години в БМП, три години във Вътрешното отделение в болница Смолян и десет години - Вътрешно консултативно отделение на УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив, след което четири години работи в сектор по електрокардиостимулация на КСХ на УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив.

Д-р Чаталбашева е преминала курсове по ЕКГ и ехокардиография.

Приемно време:
понеделник и четвъртък: 13:00 - 18:00 ч.
вторник: 8:00 - 18:00 ч.


Д-р Ангел Ангелов - акушер-гинеколог

Д-р Ангелов е завършил висше образование по "Медицина" в Медицинска академия, гр. Плевен, има придобита специалност по "Акушерство и гинекология", специализация по онкология и медицински мениджмънт, както и допълнителни квалификации по ултразвукова диагностика в акушерство и гинекология, ендокринология в акушерство и гинекология, курсове по обезболяване на раждането, колпоскопия, хистероскопия и лапароскопия.

Преди да се присъедини към екипа на Медицински център FiHealth, д-р Ангелов работи осем години в гинекологично отделение в МОДОЗС - гр. Пловдив, четири години в VI-та Градска поликлиника (понастоящем V-то ДКЦ - гр. Пловдив), Окръжна болница гр. Разград и Районна болница - гр. Трявна.

Понастоящем работи и в СБАЛАГ "Селена".

Ползва руски и английски език.

За контакти:
GSM: 0886 272029

Приемно време:
вторник и четвъртък: 13:00 - 18:00 ч.
петък: 8:00 - 18:00 ч.

Д-р Асен Нанев - невролог

Д-р Нанев е завършил висше образование по медицина в МА, гр. София. Има придобита специалност по нервни болести. Преди да се присъедини към екипа на МЦ "Фи Хелт", гр. Пловдив е завеждал кабинета по психотерапия към Военен санаториум, Нареченски бани и е бил последователно зам. главен лекар и главен лекар на лечебното заведение.

От 1996 год. работи във Военна болница, Пловдив като ординатор в Нервна клиника и заместник началник по лечебната част на болницата.

От 2002 год. е началник отделение и ординатор към Клиниката по нервни болести при ВМА МБАЛ, Пловдив.

Посещавал е различни курсове за квалификации по психотерапия, психология и здравен мениджмънт.

За контакти:
GSM: 0898 479270

Приемно време:
вторник, сряда и четвъртък: 14:30 - 18:00 ч.

Д-р Стефан Славов – УНГ

Д-р Славов е лекар от 26 години. Завършил е медицина в Медицински университет, гр. Пловдив.

От 22 години работи оториноларингология с опит в диагностиката и лечението.

Работи в УНГ отделение към МБАЛ към ВМА, София.

Работи в УНГ отделение във ВМА МБАЛ, Пловдив.

Към екипа на МЦ "Фи Хелт", Пловдив се присъединява през м. април 2012 година.

За контакти:
GSM: 0896 816230

Приемно време:
вторник, сряда и четвъртък – 14:30 – 18:00 ч.

Д-р Христо Зънзов – образна диагностика

Д-р Зънзов е завършил медицина във ВМИ Пловдив. Придобива специалност по рентгенология през 1978 год.

Работил е в гр. Казанлък до 1979 год.От 1980 г. до момента работи във ВМА МБАЛ, гр. Пловидв като Началник рентгенов кабинет, Началник отделение по ангиографска диагностика и от 1995 год. като Началник на отделение по образна диагностика.

Има сертификат и дългогодишен опит за ехографски изследвания на коремни органи и повърхностни структури, опит в интервенционалната рентгенология – ангиографии, лимфографии и флебографии.

Към екипът на МЦ "Фи Хелт" гр. Пловдив се присъединява през м. март 2012 год.

За контакти:
0897/426 174

Работно време:
всеки ден – 14:00 до 18:00 ч.

Д-р Мариана Панайотова – ревматолог

Д-р Панайотова завършва медицина във ВМИ Пловдив през 1988 год. Придобива специалност по вътрешни болести през 2006 год. и ревматология през 2012 год.

Работила е в МБАЛ "Смолян" и Военна болница - Пловдив. От 2003 год. работи в МБАЛ Пловдив - вътрешен консултативен кабинет, а от 2006 год. в ревматологично отделение.

Към екипа на МЦ "Фи Хелт", Пловдив се присъединява през м. април 2012 год.

За контакти:
GSM: 0879 186368, 0887 096508

Приемно време:
сряда – 14:00 до 18:00 ч., петък – 8:00 до 13:00 ч.